publikacje na język polski i odwrotnie.

  Projektujemy od podstaw i modyfikujemy layouty gazet, magazynów, katalogów oraz książek i albumów. Łamiemy teksty i przygotowujemy je do druku. Tłumaczymy

  Wykonujemy pełną obsługę wydawniczą włącznie z wysokiej jakości drukiem na wyselekcjonowanym papierze. Dla podniesienia poziomu publikacji kontrolujemy każdy etap produkcji. Przygotowujemy także w pełni mobilne e-wydania gotowe do publika-

cji komercyjnych i bezpłatnych.